three hundred thirteen

three hundred thirteen

San Luis Obispo County Courthouse.